گوشواره

108,070,000 ریال
گوشواره به صورت تک لنگه می باشد و شما میتوانید این محصول را با لنگه ای متفاوت از گوشواره جید و یا گوشواره روکو گوی تک ست کنید. از تماس این محصول با عطر، الکل، روغن و موارد مشابه که باعث مردگی سنگ ها میشوند خودداری...

منو